Условия за връщане

Магазин Camouflage.bg има за цел да отговаря на Вашите нужди и потребности, за това ние Ви молим в случай, че имате нужда от замяна и корекция на размера на поръчания от Вас продукт, да се свържете с нас, за да можем да Ви доставим правилния за Вас артикул.

Моля при нужда да се свържете с нас на посочените контакти

Магазин Camouflage.bg Ви съветва да не забравяте правата си!

 

При всички случаи на отказ от договора, връщане на стока, гаранции и рекламации се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Потребителят има право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Ре-Верк БГ“ ЕООД или на упълномощено от „Ре-Верк БГ“ ЕООД лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 от ЗЗП. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на „Ре-Верк БГ“ ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, „Ре-Верк БГ“ ЕООД се ангажира той да бъде подменен с нов или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП.

Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 54, ал. 1 от ЗЗП. Това се извършва в срок от 14 дни от получаване на стоката при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. За да върне продукт/и, закупени от онлайн магазина, потребителят/клиентът трябва да попълни формуляра за връщане и да го изпрати на имейл адрес info@camouflage.bg.