Онлайн решаване на спорове

Link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

E-Mail: info@camouflage.bg

Онлайн решаването на спорове (ОРС) е клон на разрешаването на спорове, който използва технология за улесняване на разрешаването на спорове между страните. Той включва преди всичко преговори, посредничество или арбитраж, или комбинация от трите. В тази връзка често се гледа като на онлайн еквивалент на алтернативно разрешаване на спорове (ADR). Въпреки това, ОРС може също така да увеличи традиционните средства за разрешаване на спорове чрез прилагане на иновативни техники и онлайн технологии в процеса.