ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Ре-Верк БГ“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №12, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 130552621, с ДДС номер: BG: 130552621.

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Ре-Верк БГ“ ЕООД (собственик на онлайн магазин Camouflage.bg), от една страна, и потребителите на онлайн магазин Camouflage.bg (наричан за краткост „сайт”), от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители. По силата на използването на страниците на Camouflage.bg, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2. По време на регистрация на потребителски профил или поръчка без регистрация, с отбелязване в полето Приемам Общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и декларира, че е запознат и приема тези Общи условия.

3. Поръчки чрез сайта Camouflage.bg се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. За изпълнение на получена поръчка е необходимо изрично потвърждаване на поръчката, което се изпраща на представен от потребителя адрес на електронна поща (e-mail).

4. За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:

4.1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;

4.2. Да имате постоянен адрес в Република България;

4.3. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

4.4. Да сте се съгласили с настоящите Общи условия;

4.5. Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка на територията на Република България;

4.6. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

5. „Ре-Верк БГ“ ЕООД може да поиска допълнително потвърждение на поръчката, включително по телефон, факс, електронна поща (e-mail). В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация или не бъде предоставена вярна, точна и ясна информация, „Ре-Верк БГ“ ЕООД има правото да откаже потвърждаването на подобна поръчка с или без допълнително уведомление.

6. „Ре-Верк БГ“ ЕООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

7. След извършване на поръчката потребителят получава автоматично потвърждение на посочен от него адрес на електронна поща (e-mail адрес). От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на „Ре-Верк БГ“ ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, потребителят ще бъде информиран с допълнително уведомление, изпратено на посочен от него адрес на електронна поща (e-mail адрес).

8. Одобрените начини за плащане на покупките от сайта са три:

8.1. в брой при доставка (наложен платеж),

8.2. онлайн разплащане с банкови карти чрез виртуален ПОС терминал

8.3. банков превод.Всички цени, посочени на сайта, са крайни и са с начислен ДДС.

При продукти, включени в промоция и/или разпродажба, които са с намалена под регулярната цена, не се комбинират и използват други възможности за отстъпка.

Всички доставки на
територията на Република България се доставят чрез куриерса фирма Econt Express, като цената за доставка е указана в края на поръчката.

„Ре-Верк БГ“ ЕООД
не поема разходите по застраховане на доставката на поръчката. Ако потребителят пожелае да направи застраховка на поръчката, е необходимо да се свърже с „Ре-Верк БГ“ ЕООД на e–mail адрес
info@camouflage.bg, като посочи номера на поръчката, имена и адрес за доставка.

9. Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на поръчаните от Camouflage.bg продукти, заедно с настоящите Общи условия, представляват пълните уговорки в договорните отношения между двете страни, освен в случаите, когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с „Ре-Верк БГ“ ЕООД.

10. „Ре-Верк БГ“ ЕООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

11. При всички случаи на отказ от договора, връщане на стока, гаранции и рекламации се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Ре-Верк БГ“ ЕООД или на упълномощено от „Ре-Верк БГ“ ЕООД лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 от ЗЗП. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на „Ре-Верк БГ“ ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, „Ре-Верк БГ“ ЕООД се ангажира той да бъде подменен с нов или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП.

Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 54, ал. 1 от ЗЗП. Това се извършва в срок от 14 дни от получаване на стоката при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. За да върне продукт/и, закупени от онлайн магазина, потребителят/клиентът трябва да попълни формуляра за връщане и да го изпрати на имейл адрес info@camouflage.bg. Формулярът може да бъде намерен в секция условия за връщане

12. Информацията, събрана от „Ре-Верк БГ“ ЕООД при използването на сайта, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. „Ре-Верк БГ“ ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме Вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед. Всеки регистриран потребител има право да получава електронния бюлетин на „Ре-Верк БГ“ ЕООД с новини, промоции и игри. Ако по някаква причина потребителят не желае да получава повече електронния бюлетин на „Ре-Верк БГ“ ЕООД, но желае да запази регистрацията си в сайта, ще е необходимо да попълни формата за отписване, която може да се намери във всеки един електронен бюлетин на „Ре-Верк БГ“ ЕООД.

12.1. С приемането на Общите условия всеки потребител, закупил стоки от физическия и онлайн магазин се съгласява личните данни, които е предоставил във връзка с покупката да бъдат използвани от „Ре-Верк БГ“ ЕООД с цел изпълнение на неговата поръчка. Личните данни, нужни за изпълняване на поръчката или покупката са: e-mail адрес, три имена, адрес за доставка и телефон. При ползване на специални отстъпки (10%) за служителите на Министерство на вътрешните работи, Българската армия или Национална служба охрана, е необходимо представянето на служебна карта.

13. „Ре-Верк БГ“ ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия. Потребителят е длъжен да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва сайта. Фактът, че потребителят продължава да използва сайта след публикуването на промените, се приема като потвърждение за това, че приема и е съгласен с тези промени в тези Общи условия. С настоящото потребителят се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените общи условия, а след това в съответствие с тези изменени Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, „Ре-Верк БГ“ ЕООД предоставя на крайния потребител лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влиза във и да използва сайта. Поръчвайки продукти от магазина на „Ре-Верк БГ“ ЕООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. „Ре-Верк БГ“ ЕООД си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

14. „Ре-Верк БГ“ ЕООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта www.camouflage.bg. „Ре-Верк БГ“ ЕООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях „Ре-Верк БГ“ ЕООД, за да бъде отстранен линкът към сайта нарушител.

15. Отговорности и задължения

15.1. „Ре-Верк БГ“ ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

15.2. „Ре-Верк БГ“ ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

15.3. „Ре-Верк БГ“ ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

15.4. „Ре-Верк БГ“ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна Camouflage.bg

15.5. „Ре-Верк БГ“ ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

15.6. „Ре-Верк БГ“ ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

15.7. „Ре-Верк БГ“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на дружеството.

15.8. „Ре-Верк БГ“ ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

16. Продажбата на продукти се регламентира от законите на Република България. За допълнителни въпроси потребителят може да се свърже с „Ре-Верк БГ“ ЕООД чрез формата за обратна връзка.

17. Всеки потребител, направил регистрация в сайта ни или записал се за нашия информационен бюлетин може да се откаже абонамента си и да бъде изтрит от регистрираните ни потребители при изпращане на заявка на e–mail адрес info@camouflage.bg. Отписването от информационния бюлетин може да стане и от линка в дъното/ футъра на информационния бюлетин: unsubscribe me fromthis list/ отпиши ме от списъка с абонати. Данните, които потребителят е предоставил при регистрацията на сайта и абонамент за информационен бюлетин ще бъдат изтрити от нашата база данни в срок от 1 работен ден от отварянето на заявката.18. Правила за провеждане на Timeline игри на Facebook страницата на Ре-Верк БГ ЕООД

Игрите, провеждани на Facebook страницата на „Ре-Верк БГ“ ЕООД, наричани по долу за краткост „Игрите”, се организират и провеждат от „Ре-Верк БГ“ ЕООД, ЕИК: 130552621, с адрес на регистрация и управление София, ул. Ангел Кънчев 12, наричана по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата на „Ре-Верк БГ“ ЕООД.

С натискането на бутона “like” на Facebook (Фейсбук) страницата на „Ре-Верк БГ“ ЕООД (https://www.facebook.com/store.camouflage.bg/). Участниците в Игрите се съгласяват с изложените по-долу Правила (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.Раздел 1. МеханизъмИгрите се провеждат на страницата на „Ре-Верк БГ“ ЕООД във Фейсбук в различни периоди, в съответствие с различни промоции. Конкретният период за всяка игра ще се определя в поста, задаващ началото и конкретните правила за всяка конкретна инициатива.

За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указан начин.

Игрите, провеждани на timeline на страницата на „Ре-Верк БГ“ ЕООД във Фейсбук представляват въпрос, загадка или покана за участие под формата на пост. Участниците могат да се включат чрез коментар, „харесване“ или публикуване на съдържание на страницата, както и чрез изпращане на лично съобщение – според указанието в конкретната игра.

Игрите се провеждат през цялата година, като конкретните дати не са предварително зададени и ще бъдат обявявани на https://www.facebook.com/store.camouflage.bg/ за всеки конкретен случай.

Игрите се провеждат при условията на настоящите Правила.Раздел 2. Право на участиеВ игрите имат право да се включат всички пълнолетни физически лица на територията на България, с изключение на служителите на „Ре-Верк БГ“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.Раздел 3. НаградиНаградите се теглят на томболен принцип от Организатора. Ако е посочен друг критерий, по който се определят победители, той трябва да е изрично конкретизиран в поста за обявяване на играта.

В случай, че спечели, участникът трябва да се свърже с организаторите чрез лично съобщение на страницата на „Ре-Верк БГ“ ЕООД в срок от 7 дни, считано от датата на обявяване на победителя. Чрез лично съобщение, победителят бива уведомен по какъв начин може да получи своята награда. Предоставяните награди са предметни, посочени поотделно за всяка отделна игра.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност.Раздел 4. Продължителност на игритеПродължителността на всяка игра се обявява в конкретния пост на играта.Раздел 5. Лични данниПравата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се  в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора.Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са:

а)  провеждане на игрите.

б) информиране на участниците относно предстоящи събития, други игри и промоционални кампании на Организатора;

в) доставяне на спечелени награди.

Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични  данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора.Раздел 6. Други условия- Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.

- Участникът, спечелил съответната игра, с участието си в играта и с приемането на настоящите правила, изрично дава съгласието си за използване на неговото име и изображение от Организатора в качеството му на победител.

- Игрите, провеждащи се на Фейсбук страницата на „Ре-Верк БГ“ ЕООД, по никакъв начин не са спонсорирани или администрирани от Facebook и не се следва да се асоциират с Facebook.Връзка с Комисия за защита на потребителя:

https://www.kzp.bg/

адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02/9330565

факс: 02/9884218

info@kzp.bg

Последна актуализация: май 2018